Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Omentum flebi üzerinde deri grefti yaşayabilirliği (deneysel çalışma)
Dr.Ali Dursun KAN
Deri flebi modelinde iskemik önkoşullama ve iskemik ardkoşullamanın flep sağkalımı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Arzu ÖZCAN
Kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesinde yeni bir yöntem-distal pediküllü perikondrio-adipo-dermal flep tekniği
Dr.Ercan CİHANDEDE
Sıçanlarda polidioksanon’ un yumuşak doku doldurucusu amaçlı kullanımında doku cevabının değerlendirilmesi
Dr.Serdar TOKSOY
pdf döküman Random paternli dorsal deri fleplerinin yaşam oranlarının arttırılmasında yeni bir yöntem: botulinum toksini
Dr.Ali Tufan SOYDAN
pdf döküman Mİkrovasküler uç-yan anastomozda balik ağzi İnsİzyonu ve fİbrİn yapiştirici kullaniminin geleneksel uç-yan anastomoz teknİğİ İle karşilaştirilmasi (deneysel çalişma)
Dr.Bülent SAÇAK
pdf döküman Skar uzunluğunu kısaltmak amaçlı intrakutan büzdürme dikiş tekniğinin ratlarda değerlendirilmesi
Dr.Mahmut Ulvi KAYALI
pdf döküman Fleksor tendon onarımlarında erken mobilizasyon için geliştirilen etfal-ny dikiş tekniğinin in vitro ve in vivo sonuçlarının modifiye kessler tekniği ile karşılaştırılması
Dr.Nebil YEŞİLOĞLU
pdf döküman Fasiyal kırık etyolojilerinin retrospektif analizi
Dr.Nihan TUNCEL AS
pdf döküman Kollajen sentezi inhibitörlerinden 5-florourasil ve halofuginon’un yara iyileşmesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Şevket Gökhan BEYHAN
pdf dökümanPerforatör flep modelinde farklı delay yöntemlerinin flep yaşayabilirliği üzerine etkilerinin araştırılması (deneysel çalışma)
Dr.Veysel KADILAR
pdf dökümanPeriferik sinir kayıplarının, içi hyaluronik asit ile doldurulmuş ven greftleri ile onarımı (deneysel çalışma)
Dr.Emre GÖNEN
pdf dökümanAmniotik membranın flep yaşayabilirliğine etkisi
Dr.Özay ÖZKAYA
pdf dökümanSıçanlarda deri fleplerinin yaşayabilirliğinde curcumin kullanımının etkilerinin araştırılması
Dr.Nurettin ÜZER
pdf döküman Köpeklerde platisma kas-fasya flebi ile servikal özefagus sirküler defektlerinin onarımı
Dr.Aydın TURAN
pdf döküman Superior parsiyel santral pedikül destekli vertikal skar redüksiyon mamoplasti tekniği ile uygulama sonuçları
Dr.Cabbar MALKOÇ
pdf döküman Kompozit greftlerde delay prosedürü deneysel çalışma
Dr.Güniz EKER ULUÇAY
pdf döküman Fibrin yapıştırıcı kullanarak balık ağzı tekniği ile mikrovasküler anastomoz
Dr.Onur EGEMEN
pdf döküman Fibrin yapıştırıcı yardımıyla ven grefti kılıflı anastomoz tekniği: geleneksel uç uca anastomoz ile arşılaştırılması
Dr.Uğur TOSUN
pdf döküman Yağ dokusu kaynaklı “stromal vasküler fraksiyonun” random paternli cilt fleplerinin yaşayabilirliği üzerine etkisi deneysel çalışma
Dr.Zekeriya KUL
pdf döküman Pediküllü kas Fleplerinin stabilizasyonunda botulinum toxin A 'nın kullanımı
Dr.Esra ÇELİK SOYLU
pdf döküman Kas flepleri için yeni yöntem: nöral pediküllü kas flebi
Dr.Gülden AVCI
pdf döküman Küçük damarlarda açıklığı artırmak ve tekniği kolaylaştırmak için uç yan anastomozda "açık-y" tekniğinin kullanımı
Dr.Barış ÇAKIR
Sıçanlarda vaskularize serbest fibula kemik grefti modelinde kritik venöz iskemi süresinin farklı parametrelerle değerlendirilmesi.
  Dr. Eser AYDOĞDU MIK
Alloderm® ile sarılı silikon implantlarda radyoterapi sonrası kapsül gelişiminin incelenmesi.
  Dr.Elif EREN AYDIN
Yüzdeki malign deri tümörleri ve tedavisi.
  Dr.Bülent GENÇ
İki tarafli V-Y flap faringoplasti.
  Dr.N.Sinem EROĞLU ÇİLOĞLU
El ve önkol yumuşak doku tümörlerinin analizi.
  Dr.Yavuz HASPOLAT
Deri flebi modelinde farklı pedikül önkoşullamalarında sağkalımın araştırılması.
  Dr.Kemalettin YILDIZ

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip