Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Gündüz hastanesi ve rehabilitasyon merkezi’nde devam eden kronik şizofreni hastaları ile bir rehabilitasyon programına katılmayan kronik şizofreni hastalarının işlevsellik ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması
Dr.Derya ERYILDIZ
Majör depresyon tanisi konulan kişilerin depresyonlarini ifade biçimleri
Dr.Dilek YEŞİLBAŞ
Şzofren hastalarında dönerkapı fenomen dekenlernn ncelenmes
Dr.Ece UÇANAY SÖNMEZ
Hezeyanlı bozuklukta hezeyan profili ve bağlantılı parametreler
Dr.Gülten ERBEN
Bipoları bozukluğu olan hastalarda karma dönemlerin ve hızlı döngülü seyrin ortaya çıkışında afektif mizaç özelliklerinin rolü
Dr.Kerem Şenol COŞKUN
Şizofreni etyopatogenezinde oksidatif stresin rolü
Dr.Müge ÜZÜMLÜOĞLU COŞKUN
Bipolar hastalikta alkol-madde kullanimi ve anksİyete bozukluğu arasindakİ İlİşkİnİn saptanmasi
Dr.Olga GÖKBULUT
Cinsel işlev bozuklukları polikliniğine başvuran vajinismus ve prematür ejakülasyon olgularında psikiyatrik komorbiditenin araştırılması
Dr.Sengül ÇAVAŞ
Eşik altı belirtilerle seyreden bipolar bozukluğu olan hastalar ve belirtisiz ötimik bipolar hastalarda çözünür sitokin reseptör (sIL-2R, sIL-6R ve sTNF-RI) düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Turan ÇETİN
Kendini yaralama davranışı olan ergenlerin psikiyatrik ve sosyokültürel özellikleri
Dr.Selda LÜLECİ
Diabetes mellitus'lu hastalarda yaşam kalitesi ve depresyon etkisinin araştırılması
Dr.Tuğba GÜVEN
Paranoid ve nonparanoid şizofreni hastalarının bilişsel fonksiyonlar ve silik nörolojik belirtiler açısından paranoid bozukluk ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması
Dr.Sema LAPÇIN
Ergenlerde beden imajı ve beden dismorfik bozukluğu
Dr.Burcu GÖKSAN
Ergenlik döneminde obsesif kompulsif bozukluğun yaygınlığı
Dr.Abdullah AKPINAR
Şizofreni hastalarında somatizasyon
Dr.Emine Müjgan ÖZEN ŞAHİN
Bipolarite indeksi ilk görüşmede hesaplandığında ayrıntılı değerlendirme ile elde edilen sonuçları öngörebilir mi?
Dr.Nergis AKÜZÜM
Şizofreni hastalarında obsesif - kompulsif belirtilerin; pozitif, negatif ve depresif belirtiler, ilaç yan etkileri, intihar düşüncesi, sosyal işlevsellik ve içgörü ile ilişkisi
Dr.Ali BELENE
Pemfigus vulgaris etiyolojisinde psikolojik etkenler, algılanan stres ve ilişkili faktörlerin araştırılması
Dr.Okan Kemal KAPLAN
Madde bağımlılarında ikinci eksen komorbidite ve kişilik özelliklerinin bağımlılık şiddeti ve yaşamkalitesine etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Cenk YANCAR
Psikiyatrik yardım talebi olanlar ile , yardım talebi olmayan ve boşanma aşamasinda olan çiftlerde ; çift uyumu ve kişilik özellikleri arasindaki ilişkinin karşılaştırılması
Dr.Hülya AKAR
Depresyon hastalarinda elektrofizyolojik parametreler: majör depresyon hastalarinda uyarilmiş potansiyel ( AERPs- P300 ) değişiklikleri
Dr.Mustafa KARAGÖZ
Kadın psikyatrik hastaların cinsel yaşam,evlilik,aile planlaması ve konstrasepsiyon,gebelik ve çocuk sahibi olma,aids ve cinsel yolla bulaşan hastalar açısından riskli davranışlarının genel populasyonla karşılastırılmalı çalışması
Dr.Kadriye PEHLİVAN ŞENTÜRK
İnfertilite tedavisi gören kadınlarda infertilitenin ruh sağlığına, evlilik ilişkileri ve cinsel yaşama etkileri
Dr.Havva Deniz OĞUZ
İnfertilite tedavisi gören kadınlarda Vitiligo hastalarinin psikiyatrik değerlendirmesi ve kronik ürtiker hastalari ve sağlikli kontrol grubu ile karşılaştırılması.
Dr. Meltem YILMAZ SUKAN
Şizofren Hastalarda Alkol Madde Kullanım Bozukluğu Komorbiditesi ve Komorbiditenin Hastalık Gidişine Etkileri.
  Dr. Cahide UÇAR ALTINAY

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip