Deri Ve Zührevi Hastalıkları
Gebelikte gorulen fizyolojik deri bulgularının ve gebeliğe özgü dermatozların sıklığı
Dr.Sezen TAKMAZ
Ksantelazmada er:yag lazer tedavisinin etkinliği
Dr.Serap Sariye ARI
Onikomikozda klinik ve mikolojik araştırma
Dr.Ozan AKSU
'Psoriasis işlev kaybı indeksi' türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Dr.Neslihan FİŞEK
Sıçanlarda er: yag ile oluşturulmuş yarada bitki ekstrelerinin karışımı topikal hemostatik bir ajanın yara iyileşmesine etkisi
Dr.Gamze ERFAN TÜRKER
Pemfigus vulgaris hastalarının demografik, klinik özellikleri ve hastalığın tedaviye cevabı
Dr.İbrahim KORKMAZ
Pemfigus Vulgarisli Hastalarda Kulak, Burun Ve Boğaz Tutulumu
Dr.Sümeyye ALTINTAŞ
Psoriazisli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
Dr.ÇELİK TIĞLI
Behçet hastalığında klinik ve demografik bulgular
Dr.Yalçın BAŞ
Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptin düzeyleri, bmı ve hastalık şiddeti ile ilişkisi
Dr.Yasin BAYRAKTAROĞLU
Yatarak tedavi gören 1077 dermatoloji hastasında epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin incelenmesi
Dr.Koray ÖZKAN
Psöriasis vulgaris’li hastalarda idrarda mikroalbumin varlığı ile subklinik olarak böbrek tutulumunun araştırılması
Dr.Deniz YAVUZ
Behçet hastalarında aktive protein c direnci ve tromboflebit ile ilişkisi
Dr.Nazlı DİZEN NAMDAR
Behçet Hastalığına Özgü Yaşam Kalite Ölçeği Geliştirilmesi
Dr.Neşe İRİÇ METİN
Yüz Telanjektazilerinde Nd:Yag Ve Ktp Lazer Tedavilerinin Etkinliği
Dr.Pakize Ömür ÜNAL TEKELİ
Son dönem böbrek yetmezliğinde benign melanositik nevüs sayısının araştırılması
Dr.Burcu BARUTÇUGİL
Pemfigus ve büllöz pemfigoid hastalarında trikogram bulguları
Dr.İlteriş Oğuz TOPAL
Vulvar deri hastalıklarının dermatoloji polikliniğinde görülme sıklığı ve dağılımı
Dr.Nihal Aslı KÜÇÜKÜNAL
1995 – 2008 yılları arasında izlenen 140 pemfigus’lu hastanın klinik araştırma sonuçları
Dr.Seyhan BEYHAN
Liken sklerozuslu kadın olgularda serum prolaktin düzeylerinin araştırılması
Dr.Ayşe Deniz AKKAYA
Seboreik keratozda erbium:yag lazer ile kriyoterapinin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Burçak BOZDEMİR ARAL
Pemfigus ve büllöz pemfigoid hastalarında trikogram bulguları
Dr.İlteriş Oğuz TOPAL
Palmoplantar püstülozlu hastalarda etiyopatogenezden sorumlu faktörlerin araştırılması ve serumda antigliadin antikor düzeylerinin tespiti
Dr.Çağda ÇELİKTEN ÖNCEL
Akne vulgaris tedavisinin burun mukozasi stafilokok kolonizasyonu üzerine etkileri
Dr.Derya TÜTÜNCÜ
Pemfiguslu 66 hastada klinik seyir ve prognoz (6 yıllık haydarpaşa deneyimi)
Dr.Elvan ENDOĞRU
Mycosis fungoides hastalarında helicobacter pylori prevalansı ve etyolojideki rolü
Dr.Murat BULUT
Uzun süreli saç dökülmesi şikayeti olan kadın hastalarda fototrikogramın yeri
Dr.Özgür YÜRÜKER
Tedaviye dirençli verruka vulgaris ve verruka plantaris olgularında skuarik asit dibütil ester tedavisinin etkinliği
Dr.Sertaç SEVER
Sırtta hiperpigmentasyonla başvuran hastalarda kutanöz amiloidoz ve atopi sıklığının araştırılması
Dr.Zuhal ERÇİN
Behçet Hastalığında serum prolaktin düzeyleri
Dr.Atıl AVCI
Kronik idiopatik ürtikerli hastalarda otolog serum deri testi pozitifliği ve tiroid otoantikorları ile ilişkisi
Dr.Tuğba YÜZÜAK TÜRE
Spongiyotik ve nonspongiyotik vezikülobüllöz hastalıklarda, tzanck smear testiyle tadpole ( iri baş) hücrelerin değerlendirilmesi
Dr.Emine ÖZGE
Kadınlarda görülen androgenetik alopeside ludwıg sınıflaması ve savın saç dansite sınıflamasının karşılaştırılması.
Dr.Eda KUMBASAR
Psoriasiste serum ıgf-ı düzeyleri ve insülin direnci.
  Dr. Alper ALYANAK
Mikozis fungoides hastalarında sitomegalovirüs immunoglobulin -g düzeyi ve etyolojideki rolü.
  Dr. Ayşe Gül ERDOĞAN
Behçet hastalığında eozinofil aktivitesi ve atopi.
  Dr. Sibel CEYLAN
Melanemun dermoskopik tanısında 7 özellik kontrol listesi ile 3 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması.
  Dr. Müge ÇELEBİ GERELİ
Pemfigus vulgarisli hastalarda özofagus tutulumu ve deri bulgulariyla karşilaştirilmasi.
  Dr. Sıla ŞEREMET
Kütanöz lökositoklastik vaskülitli hastalarda hiperkoagülasyon faktörlerinin değerlendirilmesi.
  Dr. Melis ATAKAN

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip